Đồ bày MARINER 14124_ACCESORIES

Đồ bày MARINER 14124_ACCESORIES

14124.0

Xuất xứ
Tây Ban Nha
Hoàn thiện
OA/NB (288)

DIMENSIONS:

Height: 23 cm. | 9,06 in.

Width: 34 cm. | 13,39 in.

WEIGHT:

5,00 kg | 11,01 lb

FINISHES

OA/NB(288)

Mã: 14124.0 Danh mục: , Từ khóa: