Đồ bày Mariner 14211_ACCESORIES

Đồ bày Mariner 14211_ACCESORIES

14211.0

Xuất xứ
Tây Ban Nha
Hoàn thiện
OA(231)/PL.ANT.(387)

DIMENSIONS:

Height: 65 cm. | 25,59 in.

Width: 32 cm. | 12,6 in.

WEIGHT:

24,00 kg | 52,86 lb

FINISHES

OA(231)

PL.ANT.(387)

Mã: 14211.0 Danh mục: ,