Đồ bày MARINER 14225_ACCESORIES

Đồ bày MARINER 14225_ACCESORIES

14225.0

Xuất xứ
Tây Ban Nha
Hoàn thiện
OA(231)

DIMENSIONS:

Height: 34 cm. | 13,39 in.

Width: 16 cm. | 6,3 in.

9 cm. | 3,54 in.

WEIGHT:

6,75 kg | 14,87 lb

FINISHES

OA(231)

Mã: 14225.0 Danh mục: ,