BÀN RAMPOLDI – LAC 38/RC 18 – GRAND SANCY


LAC 38/RC 18cm, 100 x 76h

Tavolo rotondo intagliato

Hand carved round table

Made in Italy

Danh mục: , Từ khóa: ,

Có thể bạn thích…