Gương MARINER 50134_MIRRORS

Gương MARINER 50134_MIRRORS

50134.0

Collection
RICHMOND
Hoàn thiện
N.A.B.(515) DB(67)
Xuất xứ
Tây Ban Nha

DIMENSIONS:
Height: 104 cm. | 40,94 in.
Width: 134 cm. | 52,76 in.
7 cm. | 2,76 in.
WEIGHT:
45,00 kg | 99,12 lb
FINISHES
N.A.B.(515) DB(67)

Mã: 50134.0 Danh mục: , Từ khóa: