GHẾ RAMPOLDI – ROS 207/R 99 – GRAND SANCY


ROS 207/R 99 cm, 86 x 96 x 96 h

Poltrona intagliata.

Hand carved armchair.

Made in Italy

Danh mục: , Từ khóa:

Có thể bạn thích…