SOFA RAMPOLDI – ROS 208/R 99 – GRAND SANCY


ROS 208/R 99cm, 190 x 86 x 106 h

Divanetto intaglato.

Hand carved small sofa.

Made in Italy

Danh mục: , Từ khóa:

Có thể bạn thích…